Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος - Ανείσπρακτα εισοδήματα - Ρύθμιση τεκμηρίων για το 2020 - Ρύθμιση αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα για το 2020 - και άλλες φορολογικές διατάξειςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.ΑΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID– 19 επιχειρήσεωνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...