Φορολογικά

Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται εδώ....

Των φοροτεχνικών συνεργατών της ΠΕΣΕΔΕ 'SYNTAXIS' Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ. Το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....