Φορολογικά

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Περί προκαταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης.Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ....