Φορολογικά

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.ΔΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών:Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ:Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΕΦΚΑ:Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για αναστολή εισφορών για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίεςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΟΡΟΝΟΙΟ  COVID19 από τον Φοροτεχνικό της ΠΕΣΕΔΕ κ. Χρήστο ΒέντζιοΜέχρι την ώρα που γράφεται το ενημερωτικό αυτό σημείωμα -Κυριακή 29.3.2020 απόγευμα-οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί στον πίνακα των επιχειρήσεων που πλήττονται  από τις επιπτώσεις της εμφάνισης του κορονοιού COVID 19.Οι κατασκευαστικές...