Φορολογικά

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ. Το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

...μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων' Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....