Φορολογικά

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

... Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ των υποκειμένων αυτών,  των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤ.Α. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....