Φορολογικά

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]...

Οδηγίες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρηματικών δαπανώνΑναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση] ...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]...

ΠΟΛ 1099/2015 του ΥΠΟΙΚ - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013Αναρτήθηκε στην ενότητα "Νομοθεσία" εδώ....