Φορολογικά

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Το Απογραφικό Δελτίο Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Η ¶τυπη Κωδικοποίηση βρίσκεται εδώ....

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ. 1128/26.9.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Τετάρτη 1/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 8)  Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το...

Το κείμενο των πρακτικών της Βουλής βρίσκεται εδώ....

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ....