Φορολογικά

...υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013)' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

...υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

... σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....