Φορολογικά

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλος βρίσκεται εδώ....

... στους δικαιούχους απο 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων όπως αυτη προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α'17/23.1.2013) που ψηφίστηκε στη Βουλή. Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....