Φορολογικά

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Κυκλοφόρησε η Εγκ.12/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.: 'Δημοσίευση υπ. απόφασης περί τροποποίησης-διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης 'Έγκριση αναπροσαρμογής & συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών & Λιμενικών' του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ) Την Εγκύκλιο 12/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα 'Αναζήτηση Εγγράφων',...

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το Σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ. Η Εισηγητική Έκθεση βρίσκεται εδώ. Το Παράρτημα Ι βρίσκεται εδώ. Το Παράρτημα ΙΙ βρίσκεται εδώ. Το Παράρτημα ΙΙΙ βρίσκεται εδώ. Το Παράρτημα ΙV βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το ΦΕΚ 62Α/29-04-2010 που περιέχει το Νόμο του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται εδώ....