Φορολογικά

Ανακοίνωση ΑΑΔΕ: Σας  ενημερώνουμε για τη  μη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών του  ICISnet  την  Τετάρτη 1/12/2021  από τις  15:00 έως 17:00, λόγω  εγκατάστασης   νέων  εκδόσεων   για  το  Υποσύστημα ICS2  R1  και  το  Υποσύστημα  Λήψης  Αποφάσεων  και  Ανάλυσης  Κινδύνου  (DSS)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Εγκύκλιος 2220/2021 ΑΑΔΕ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α΄246)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών: Πρώτες ρυθμίσεις οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμούΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών: Τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και της Επιδότησης Παγίων ΔαπανώνΓια να διαβάσετε πατήστε  ΕΔΩ...