Ροή ειδήσεων

Απόφαση Α. 1107 /05-08-2022 (ΦΕΚ Β’4265/ 10.08.2022) της ΑΑΔΕ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149)

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ