Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ.Α.1120/31.08.2022 Υπουργείου Οικονομικών & ΑΑΔΕ: Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021, έως την 02/09/2022, λόγω τεχνικής αδυναμίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους από 29/08/2022 έως 30/08/2022

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ