Φορολογικά

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

...των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» Η κοινή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ. Τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα (σε συμπιεσμένο αρχείο) βρίσκονται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.& Ο. κο Παπαθανασίου, τον Υφυπουργό κο Μπέζα και τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων με θέμα: 'Φ.Π.Α. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων' βρίσκεται εδώ....