Φορολογικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1 Ιουλίου Υποβολή Φ.Μ.Υ , και φόρου 25% εταίρων Ε.Π.Ε. ,μηνός Μαΐου για εταιρίες με Α.Φ.Μ. 8 και προσωπικό πάνω από 500 άτομα. 2 Ιουλίου Υποβολή Φ.Μ.Υ , και φόρου 25% εταίρων Ε.Π.Ε. ,μηνός Μαΐου για...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 1 Ιουνίου Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον Μισθωτή ακινήτου προηγούμενου διμήνου-ΑΦΜ 9 Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. για : μισθωτούς, συνταξιούχους, ναυτιλλόμενους, φορολογούμενους με εισοδήματα της αλλοδαπής, και κάτοικους εξωτερικού με...

Περαίωση υποβαλλομένων δηλώσεων χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (Αυτοπεραίωση) των τεχνικών – κατασκευαστικών επιχειρήσεων Γιώργος Α. Κορομηλάς Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Στις 6 Απριλίου /2009 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,...

Κατατέθηκε στις 3-4-2009 στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων...