Φορολογικά

...υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010. Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Η απόφαση 2402-2010 του Συμβουλίου Επικρατείας βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....