Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτή σεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής τηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Έκδοση πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμεναΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτωνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΑΑΔΕ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Εκδόθηκε Ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα "Παράταση υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Αύγουστο".Μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...