Φορολογικά

...μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων' Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ. Το σχετικό Υπόδειγμα Αναφοράς βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....