Φορολογικά

..... σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και άνω)'. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται εδώ. Ο Οδηγός Προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....