Φορολογικά

Η επιστολή της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.& Ο. κο Παπαθανασίου, τον Υφυπουργό κο Μπέζα και τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων με θέμα: 'Φ.Π.Α. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων' βρίσκεται εδώ....

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1 Ιουλίου Υποβολή Φ.Μ.Υ , και φόρου 25% εταίρων Ε.Π.Ε. ,μηνός Μαΐου για εταιρίες με Α.Φ.Μ. 8 και προσωπικό πάνω από 500 άτομα. 2 Ιουλίου Υποβολή Φ.Μ.Υ , και φόρου 25% εταίρων Ε.Π.Ε. ,μηνός Μαΐου για...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 1 Ιουνίου Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον Μισθωτή ακινήτου προηγούμενου διμήνου-ΑΦΜ 9 Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. για : μισθωτούς, συνταξιούχους, ναυτιλλόμενους, φορολογούμενους με εισοδήματα της αλλοδαπής, και κάτοικους εξωτερικού με...