Φορολογικά

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. βρίσκεται εδώ....

.......απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων'. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

..... σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και άνω)'. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....