Φορολογικά

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣΥΕ βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣΥΕ βρίσκεται εδώ....

...

Σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149Β΄ /16.10.2008) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1086/22.06.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν στην αντικατάσταση των Κ.Α.Δ. που έλαβαν με την έναρξη με τους NEΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Σας...