Φορολογικά

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ. Το σχετικό Υπόδειγμα Αναφοράς βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....