Φορολογικά

Από news.in.gr Στο 18,4% έχει διαμορφωθεί από τις αρχές του έτους η «βουτιά» στην οικοδομή, καθώς το μεγάλο «στοκ» απούλητων κατοικιών, οι ακριβές -ακόμα- τιμές και τα υψηλά επιτόκια πιέζουν ασφυκτικά την ελληνική αγορά ακινήτων. Οι κατασκευαστές έχουν ουσιαστικά «παγώσει» τις ανεγέρσεις νέων οικοδομών...

Δευτέρα 3/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 10-50)   Τρίτη 4/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό...

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Το Απογραφικό Δελτίο Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Η ¶τυπη Κωδικοποίηση βρίσκεται εδώ....