Φορολογικά

Φορολογικός οδηγός οικονομικού έτους 2008 τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων. Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ To κείμενο θα αποσταλλεί στους συνδέσμους της ΠΕΣΕΔΕ και θα διανεμηθεί στα μέλη....

  Στις 14/02/2008 στην Θεσσαλονίκη στο Ξενοδοχείο PORTOστις 5:00μ.μ. μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κος Κορομηλάς θα αναπτύξει, τόσο τον τρόπο σύνταξης της Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2008 (έσοδα – έξοδα), όσο και...

Ετοιμάζεται με την επιμέλεια του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Κορομηλά πλήρης φορολογικός οδηγός για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2008. Στον οδηγό θα περιλαμβάνονται με πλήρεις επεξηγήσεις οι νομοθετικές διατάξεις και οι σχετικές εγκύκλιοι που ισχύουν για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των...

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΟΛ. 1014/24.1.2008 Σας, κοινοποιούμε το άρθρο 20 «Δήλωση στοιχείων ακινήτων» το οποίο αφορά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008 που εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου με θέμα «Κατάργηση φόρου κληρονομιών...

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΛ. 1013/23.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α΄/27.12.2005) «Φόρος...

Επιμέλεια : Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Με τις διατάξεις του Ν. 3522/2006 οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών εργων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να προσδιορίζουν με λογιστικό τρόπο (έσοδα...

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της...

Οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 3296/2004. Συνεπώς για τις ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους τους υπάγονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο...

Με την απόφαση Α.Π. 1120098/14.12.2007, παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την 18.1.2008, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων....