Φορολογικά

Σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149Β΄ /16.10.2008) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1086/22.06.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν στην αντικατάσταση των Κ.Α.Δ. που έλαβαν με την έναρξη με τους NEΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Σας...

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....

...των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» Η κοινή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ. Τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα (σε συμπιεσμένο αρχείο) βρίσκονται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣYΕ βρίσκεται εδώ....