Φορολογικά

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

ΠΟΛ 1039/2014 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με την χρήση ηλεκτρονικής μεθ Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

Από 27.1 έως 28 Μαρτίου η υποβολή των βεβαιώσεων για το 2014 - Τεχνικές προδιαγραφές δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, σχετικές πληροφορίες εδώ...

Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1/1/2014-Ποιοι εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦΔΣΣΠροθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους...