Ροή ειδήσεων

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1130/2008 του ΥΠΟΙΟ με θέμα: ‘Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/2008’

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βρίσκεται εδώ.

Το Απογραφικό Δελτίο Περαίωσης βρίσκεται εδώ.

Η ¶τυπη Κωδικοποίηση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ