Ροή ειδήσεων

Ν. 3697/ 2008 – ΦΕΚ Α’ 194/ 25.09.2008: ‘Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις’

Το σχετικό με το νόμο Φ.Ε.Κ. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ