Βήμα

Το διαβιβαστικό σημείωμα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Το έγγραφο με το υπόμνημα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ....

  Το πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται εδώ.   ...

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου των εργασιών βρίσκεται εδώ....