Βήμα

Η ερώτηση του βουλευτή Καρδίτσας κ. Κ. Τσιάρα βρίσκεται εδώ. Το κείμενο διαμαρτυρίας του Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας βρίσκεται εδώ....

Η καταγγελία του μέλους του Δ.Σ. κ. Κλαπαδάκη κατα του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ. Η απάντηση στην καταγγελία του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προς τη Βουλή των Ελλήνων βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Τραγική η κατάσταση στον Τομέα των Δημ. 'Εργων' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων' βρίσκεται εδώ....