Βήμα

... ΠΕΡΙ ΑΠΆ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

..προϋπολογιζόμενης δαπάνης 762.600,00¤ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Το αρχικό δημοσίευμα του 'Πρωινού Τύπου' της Καρδίτσας βρίσκεται εδώ....