Βήμα

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ  Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Διοικητή του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ  ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο & τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ και την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βρίσκεται εδώ...

Επιστολή ΣΕΔΕ Ηρακλείου προς τον Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δ.Ηρακλείου με θέμα: Διαγωνισμός στις 10-8-2010 του έργου: ¨ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ H σχετική επιστολή ...