Βήμα

Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. - Η  υπΆ αρ.πρωτ. 371/05-04-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 382/14-04-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπ΄ αρ.πρωτ. 938/07-12-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 1026/27-12-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 71/19-01-2012 βρίσκεται εδώ. - Η υπ΄αρ.πρωτ. 101/31-01-2012...

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η γνωμοδότηση του δικηγόρου του κ Ποβάσκη σχετικά με την υποβολή αιτήσεως συνταξιοδότησης μέλους του ΣΠΕΔΕΗ και του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του κ. Ποβάσκη προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΕΣΕΔΕ κ. Νάρη με θέμα: 'Πειθαρχική...