Βήμα

Την επιστολή του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Θράκης με θέμα: Εφαρμογή ισχύος Υ.Α.(παραγράφοι 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α ́147)  θα βρείτε εδώ....