Βήμα

Την επιστολή του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Θράκης με θέμα: Εφαρμογή ισχύος Υ.Α.(παραγράφοι 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α ́147)  θα βρείτε εδώ....

Την επιστολή του ΣΠΕΔΕ Καστοριάς  προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς για αναίρεση των όρων δημοπράτησης του έργου: "Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου" θα βρείτε εδώ...