Βήμα

Η συνέντευξη του Προέδρου του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ....

Η καταγγελία του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση στην καταγγελία από τον κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ....