Βήμα

Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ βρίσκεται εδώ....

Την 13-07-2011 η συν. Μαρία Τσιομπάνου Γ. Γραμματέας ΣΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας απέστειλε στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ Ι. Ραγκούση επιστολή με την οποία διαμαρτυρόταν για την δημοπράτηση μιας σειράς έργων στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή. Ο Γεν. Γραμματέας  Δημοσίων Έργων του...