Βήμα

Η επιστολή της 'Κίνησης της Ενοποίησης Για την ΙΔΡΥΣΗ του Σ.Ε.Κ.' βρίσκεται εδώ. Παρατήρηση Προεδρείου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Ασφαλώς ένας καλός γνώστης-χειριστής της Ελληνικής γλώσσας, όπως, θέλουμε να πιστεύουμε, οι υπογράφοντες την επιστολή, είναι βέβαιο ότι με την πρώτη ματιά αντιλαμβάνεται ότι η αποσπασματική θεώρηση –...

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Κέρκυρας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξάνθης προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....