Βήμα

Τα πρακτικά της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Προεδρείων Συνδέσμων μελών Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που έγινε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 στην Πάτρα, μπορείτε να τα βρείτε εδώ....

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης βρίσκεται εδώ....

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου προς τη Δ9 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: 'Καταγγελία για τους καταχρηστικούς όρουςτων διακηρύξεων των έργων ΣΠ1/08, ΣΠ2/08, ΣΠ3/08, ΣΠ4/08, ΣΠ5/08 και ΣΠ6/08 που δημοπρατεί η Δ/νση Δ9 της ΓΓΔΕ' Η Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων...

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. και η αναφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εδώ....