Βήμα

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η ανταπάντηση του κ. Κομήτσα στην πρώτη επιστολή του ΣΕΔΕ Καρδίτσας βρίσκεται εδώ. Η προηγούμενη αλληλογραφία σχετικά με το θέμα βρίσκεται εδώ....

... ΠΕΡΙ ΑΠΆ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....