Βήμα

Η ενημερωτική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους-μέλη βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται εδώ. Το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στον Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ....