Βήμα

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....