Βήμα

Η σχετική καταγγελία του Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου βρίσκεται εδώ. Το τοπικό δημοσίευμα που περιέχει την απάντηση του Δήμου Φοίνικα μέσω το αρμόδιου αντιδήμαρχου κ. Μανώλη Γουμενάκη βρίσκεται εδώ. Η απάντηση του Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου στον Δήμο Φοίνικα βρίσκεται εδώ....

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: 'ΥΑ αριθμ. 35130/739/09.08.2010/ΦΕΚ Β 1291 11.8.2010) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2363/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή...

Η σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ηλείας Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση και τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα: 'Καθεστώς δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ  Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Διοικητή του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ  ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο & τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ και την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βρίσκεται εδώ...