Βήμα

Η έγγραφη διαμαρτυρία των Συνδέσμων Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται εδώ. Το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 'Μακεδονία' με τίτλο 'Ομαδικές προσφυγές για κατασχέσεις' από το δημόσιο' βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για την ημερίδα βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....