Βήμα

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για την ημερίδα βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....