Βήμα

Η επιστολή βρίσκεται εδώ. Ερωτήματα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τη Νομικό του Συνδέσμου κ. Γιολάντα Κομνηνού. Απάντηση επί των ερωτημάτων...

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας βρίσκεται εδώ....

- Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. & Σ.Α.Τ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Ρέππα με θέμα: 'Αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων' ____________________________________________________ - Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτριο Ρέππα με...