Βήμα

Η σχετική πρόσκληση του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή της Κίνησης της Ενοποίησης βρίσκεται εδώ. Παρατήρηση Προεδρείου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Η απάντηση δόθηκε προς της ημερομηνίας σύνταξης της επιστολής με το από 9-6-2010 κοινό έγγραφο της Συντ. Επιτροπής των 5 Εργοληπτικών Οργανώσεων (εδώ) και το σχετικό δελτίο τύπου (εδώ)....

Η σχετική πρόσκληση Η απάντηση της Διοίκησης της ΠΕΣΕΔΕ...

Η ανακοίνωση της Κίνησης της Ενοποίησης βρίσκεται εδώ....