Βήμα

...σωρείας έργων με το αδιαφανές σύστημα της Μελέτης-Κατασκευής ως δήθεν ειδικά, καθώς και με αναιτιολόγητη προσθήκη Ειδικών Όρων-Κοινή απαίτηση ακύρωσης των υπ'όψη διαγωνισμών' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πάτρας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....