Βήμα

Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΠ βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κο Γεώργιο Δεικτάκη βρίσκεται εδώ....