Βήμα

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ Ρ. Ποβάσκη με θέμα: 'Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δηλώσεως προθέσεων του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ στο 67ο Συνέδριο 09-04-2011 για αναδιάταξη του Διοικητικού σχήματος και επανακαθορισμό στόχων και τρόπου δράσης' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του ΣΕΔΕ Ηλείας βρίσκεται εδώ....