Βήμα

Τα σχετικά δημοσιεύματα βρίσκονται εδώ....

Η έγγραφη διαμαρτυρία των Συνδέσμων Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται εδώ. Το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 'Μακεδονία' με τίτλο 'Ομαδικές προσφυγές για κατασχέσεις' από το δημόσιο' βρίσκεται εδώ....