Βήμα

.....Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο για τους 6.000 Μικρούς και Μεσαίους Εργολήπτες, με κορυφαία την κατάργηση της εγγυοδοσίας από το ΤΣΜΕΔΕ. Το Δελτίο Τύπου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας βρίσκεται εδώ....