Ροή ειδήσεων

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτευούσης προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΥΠ.ΟΙ & Ο. με θέμα: ‘Υπολογισμός αξίας ασφάλτου και πληρωμή δαπάνης ασφάλτου απολογιστικά’

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π. βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ